van Oldebarneveltlaan 6 Groningen

050.8539262 contact@edanz.nl

Bestuur

VACATURE BESTUURSLEDEN EDANZ

EdanZ is voor haar nieuw te vormen bestuur op zoek naar ondernemende bestuursleden die actief willen bijdragen om een stevig fundament te bouwen, zodat EdanZ als een duurzame organisatie de toekomst in gaat.

EdanZ is sinds september 2016 gehuisvest in een voormalige basisschool in de wijk de Hoogte (Groningen). Inmiddels vindt in dit gebouw een breed scala aan activiteiten plaats op het gebied van cultuur, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en creativiteit. De financiële ruggengraat wordt gerealiseerd door het faciliteren (w.o. de huuropbrengst) van activiteiten die in het verlengde staan van onze visie. EdanZ speelt flexibel in op de ideeën en wensen van initiatiefnemers. De diversiteit aan bezoekers, haar medewerkers en activiteiten, maakt EdanZ tot een interessante plek voor ontmoeting, bewustwording, ontwikkeling en het ontdekken van de eigen talenten.

Stichting Edanz is een vrijwilligersorganisatie, en biedt mogelijkheden de unieke kwaliteiten van iedere vrijwilliger tot bloei te laten komen. Sinds de start is er een enthousiast, betrokken en groeiend team van zo’n 50 vrijwilligers werkzaam. Voor hen is EdanZ een plek om samen te komen, te groeien, eigen interesses te verkennen, te ontwikkelen en eigen activiteiten op te zetten.

Op dit moment worden alle interne en uitvoerende beslissingen gemaakt door het 3-koppig Operationeel Management-team. Uitvoerend is er een kernteam van zo’n 10 personen met meer verantwoordelijke coördinerende en uitvoerende taken. Dit team draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de stichting.

Ter sturing en ondersteuning van dit team zoekt EdanZ bestuursleden die tezamen een bestuur vormen dat ten minste bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

BESTUURSPROFIEL EDANZ

Het bestuur is zodanig samengesteld dat:

 • deze bestaat uit een evenwichtig team
 • de voor EdanZ relevante ervarings- en deskundigheidsgebieden en de relatie met het werkterrein zijn vertegenwoordigd zoals:
  • financiële deskundigheid
  • organisatie en personeel
  • juridische achtergrond
  • bestuurlijke ervaring
  • marketing en ondernemerschap
  • politiek
 • de leden van het bestuur complementair zijn voor wat betreft kennis, ervaring en netwerken
 • er voldoende affiniteit is met maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en met de doelstellingen van de stichting in het bijzonder.

Taak van het bestuur is:

 • het bewaken van de missie & visie van EdanZ
 • het waarborgen van de kwaliteit en het ondersteunen van het operationeel mangement
 • strategie bepalen zodat het break even point wat nu bereikt lijkt te zijn, doorbreekt naar de plus!
 • in afstemming met het operationeel management, beleid bepalen in het verlengde van de strategie.
 • het op de kaart zetten van de stichting EdanZ in de wijk en de gemeente Groningen, en strategie bepalen om EdanZ van sociaal maatschappelijke waarde te laten zijn.
 • het bestuur spreekt een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden af.

Profielen leden van het bestuur:

 • ondernemend, innovatief
 • binding met de missie en ambitie van de organisatie
 • brede maatschappelijke belangstelling
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten
 • verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling
 • beschikken over een breed netwerk en de bereidheid deze in te zetten voor, en op te treden als ambassadeur van de stichting
 • in staat om hoofd en bijzaken van elkaar te onderscheiden en strategisch te denken
 • het vermogen om het management team als geheel en de leden afzonderlijk met advies en als klankbord terzijde te staan
 • voldoende mate van beschikbaarheid, dat wil zeggen: in staat zijn ten minste de bestuursvergaderingen bij te wonen en zich daar goed op voor te bereiden
 • de bereidheid om zich blijvend te verdiepen in de voor de stichting relevante ontwikkelingen

Bent u op zoek naar:

 • Een inspirerende en enthousiaste omgeving waar vele plannen werkelijkheid worden?
 • een waardevolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie?
 • mogelijkheden tot samenwerking en het verder ontwikkelen van uw bestuurlijke vaardigheden?
 • een relatief jong team met ongeveer 40 vrijwilligers?

Lijkt het u waardevol en inspirerend EdanZ met uw inzet te ondersteunen?
Dan komen wij graag in contact met u!
Stuur dan uw reactie met motivatie naar team@edanz.nl.

Wij zien uit naar uw reactie,

Vriendelijke groet,
namens team EdanZ