van Oldenbarneveltlaan 6 Groningen

050.8539262 contact@edanz.nl

Corona Protocol

Protocol Stichting EdanZ

Beste huurders, deelnemers en medewerkers,

Coronamaatregelen bij EdanZ 

In navolging van de voorwaarden van het RIVM en o.a. de yogabranche organisatie blijft Edanz open voor cursussen en workshops. We blijven daarbij het protocol hanteren van de afgelopen tijd, met een nieuwe aanvulling:

Gezondheidscheck 

Er wordt vanuit gegaan dat iedere bezoeker intussen weet wat de gezondheidscheck inhoudt en dus vrij van klachten is. Bij enige twijfel thuisblijven svp!

Hoe is het georganiseerd bij ons?

 1. We maken wat veel aangeraakt wordt meerdere keren per dag schoon.
 2. We ventileren onze ruimtes.
 3. We houden overal 1,5 meter afstand 

Middels dit protocol stellen we iedere bezoeker van EdanZ op de hoogte wat wij doen en wat wij vragen om de veiligheid van iedereen zo goed  mogelijk te waarborgen.

Wij volgen de richtlijnen en aanbevelingen van de overheid en het RIVM:

 • Blijf thuis als je klachten hebt of als je huisgenoten klachten hebben of hebben gehad in de afgelopen 2 weken: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijke ademhaling, koorts (38⁰C of meer), gewrichtspijn, smaak-of reukverlies
 • Was regelmatig je handen met zeep (ook na bijv. hoesten, niezen)
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten, gooi deze daarna weg en was je handen
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
 • Schud geen handen

Algemene maatregelen

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 

Krijg je klachten tijdens je verblijf bij EdanZ dan verzoeken wij je om naar huis te gaan.

Onze docenten, trainers, therapeuten, medewerkers en vrijwilligers blijven thuis bij alle klachten die op corona kunnen wijzen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijke ademhaling, koorts (38⁰C of meer), gewrichtspijn, smaak-of reukverlies.

Neem in de gang en in de Centrale Ruimte alsjeblieft je eigen verantwoordelijkheid voor het bewaren van afstand. Is dit anders, voel je dan vrij om de ander daarop vriendelijk aan te spreken.

Neem je jas, tas, rugzak of koffer mee naar de ruimte waar de activiteit, sessie of je werk is.

Vermijd contact met deurklinken en ramen; wij zetten de deuren zoveel mogelijk open en de docent/therapeut sluit – indien noodzakelijk – de deur bij aanvang van de activiteit/sessie.

Wij verzoeken je om in de studio’s, sessie en werkruimtes alleen van de aangegeven plekken gebruik te maken en indien aanwezig, het meubilair op zijn plek te laten staan.

Op de toiletdeur hangt een bordje met max. 1 persoon per keer naar binnen.

 • We hebben aangepaste protocollen voor reiniging en hygiëne. Dit houdt in dat wij extra schoonmaken met antibacteriële middelen. 
 • De ruimtes worden aan het begin en het eind van een sessie en/of activiteit en in elke pauze geventileerd. Het heeft de voorkeur de ruimtes waarin zich meerdere mensen  bevinden de gehele tijd te ventileren -> ramen en deuren open.
 • Blootgestelde oppervlakken zoals deurklinken, lichtknoppen worden regelmatig  met antibacteriële vloeistoffen gereinigd. Wij verzoeken je ook om deze alleen bij noodzaak aan te raken.
 • We adviseren per ruimte een maximaal aantal aanwezigen dat gehanteerd kan worden.
 • Indien het binnenplein gebruikt wordt, dient ook de 1,5 meter afstand gehanteerd te worden, het is aan een ieder hier verantwoordelijk mee om te gaan. 

N.B. Dit protocol is een dynamisch document, dit betekent dat het aangepast wordt wanneer er vanuit de overheid en het RIVM gewijzigde maatregelen bekend gemaakt worden. 

Wat vragen wij van de huurders?

 • Het volgen van de “algemene maatregelenen deze delen met de deelnemers.
 • Registratie dmv aanmelden bij de docent/trainer. Het email adres wordt vermeld in de publicatie op de website. Dit is om:
  a) overzicht te houden van het totaal aantal aanwezigen in het pand. b) om gegevens te verstrekken in geval van bron- en contactonderzoek indien er een ziekmelding is.
 • Maak je een Facebook evenement aan, voeg dan de tekst toe dat deelnemers zich dienen aan te melden per mail en vermeld je eigen email adres.
 • Indien wenselijk/noodzakelijk de ruimte inrichten met behulp van instructies van de host en een 1,5 meter koord om de juiste afstand vast te stellen.
 • Er kunnen afhankelijk van de grootte van de studio’s en opstelling van bijvoorbeeld stoelen, yogamatten of in een cirkel zitten op de grond maximaal 7 tot 20 mensen in een studio. 
 • Voor de sessieruimtes zijn 2 tot 4 personen toegestaan.
 • Voor het ventileren en oppervlakte reiniging van de gehuurde ruimte vragen wij tevens je medewerking. 
 • De bar en de keuken zijn alleen toegankelijk voor medewerkers EdanZ/Vitaminds.

Wat vragen wij van de deelnemers:

 • Het volgen van de “algemene maatregelen”.
 • We gaan ervan uit dat deelnemers aan workshops/lessen/trainingen zich met naam, email en evt. telefoonnummer hebben aangemeld bij de docent/trainer/instructeur.
 • Neem zelf een gevulde waterfles mee.
 • De bar en de keuken zijn alleen toegankelijk voor medewerkers EdanZ/Vitaminds.

Overzicht van het aantal deelnemers van activiteiten per ruimte:

ruimte maximaal aantal personen 
Centrale ruimte afhankelijk van inrichting tot 40
1, 2, 3, 5, 9 en 10  7 tot 20
(afhankelijk van inrichting:
stoelen of yogamatten – cirkel of in lijn)
64
7 en 9a 2
88

svp naar de volgende pagina scrollen voor foto’s met voorbeelden hoe de ruimtes ingericht kunnen worden.

Studio 5

Studio 1

Studio 9