van Oldenbarneveltlaan 6 Groningen

050.8539262 contact@edanz.nl

Vacature – Bestuur

Wij zijn op zoek naar ervaren bestuurders om EdanZ naar stabiel en stevig vaarwater te leiden.

Ondanks dat er een kandidaatsbestuur (3 leden) klaarstaat, willen we een nette sollicitatieprocedure doorlopen voor een Toeziend Houdend Bestuur voor EdanZ.

Voor dit bestuur zijn ambitieuze mensen nodig die EdanZ een warm hart toedragen en daarnaast bestuurlijke en beleidsmatige ervaring en ambitie hebben.

We verwachten van je;

 • Dat je beleidsmatige grote lijnen kunt uitzetten en de uitvoering daarvan kunt bewaken.
 • Je +/- 2 uur per week kunt inzetten.
 • Specifiek missen we iemand met ervaring en competentie op gemeentelijk beleid en iemand die het bestuur kan ondersteunen over subsidies en financieringen.
 • Je goed en proactief beleid kunt uitzetten, en de uitvoering daarvan kunt waarborgen.

Taken

 • Beleid en strategie:
  • Het beoordelen van de missie, visie en strategische doelen van de organisatie.
  • Het toezicht houden op de ontwikkeling en implementatie van het strategisch plan.
  • Het vaststellen van bestuursbeleid en richtlijnen voor de organisatie.
  • Het evalueren en aanpassen van bestuursstructuren en -processen.
 • Financieel toezicht:
  • Het beoordelen en goedkeuren van het budget van de organisatie.
  • Het toezicht houden op financiële prestaties, audits en interne controles.
  • Het waarborgen van financiële verantwoordelijkheid en integriteit.
 • Werving en evaluatie van het management:
  • Het selecteren en evalueren van de Zakelijke Coördinator.
  • Het zorgen voor continuïteitsplanning en successieplanning voor de leiding van de organisatie.
 • Risicobeheer en naleving:
  • Het identificeren en beheren van risico’s die van invloed zijn op de organisatie.
  • Het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving en ethische normen.
 • Beoordeling van programma’s en prestaties:
  • Het monitoren en evalueren van de effectiviteit van programma’s en diensten.
  • Het zorgen voor transparante rapportage aan belanghebbenden.
 • Relaties met de betrokkenen:
  • Het vertegenwoordigen van de organisatie in de bredere gemeenschap.
  • Het onderhouden van een actieve relatie tussen de volgende partijen
   • De gemeente, het gebiedsteam
   • Samenwerkingspartners
   • De adviesraad
   • De Wijkraad
   • De kring van Betrokkenen, het verzorgen van een Regelmatige Openbare vergadering voor mensen die zich betrokken voelen bij EdanZ
 • Verantwoording afleggen:
  • Het communiceren met belanghebbenden en het verantwoorden van beslissingen en prestaties.
  • Het bevorderen van transparantie en verantwoording binnen de organisatie.
 • Strategische partnerschappen:
  • Het aangaan en beheren van strategische samenwerkingsverbanden en allianties.
 • Toezicht op ethiek en integriteit:
  • Het waarborgen van ethisch gedrag en integriteit binnen de organisatie.
  • Het vaststellen van gedragsnormen en ethische richtlijnen.