van Oldenbarneveltlaan 6 Groningen

050.8539262 contact@edanz.nl

Vacatures

EdanZ is op zoek naar mensen die met hun inzet willen bijdragen aan de groei en bloei van ons centrum!

Voel je je aangesproken door wat wij aan het creëren zijn? Zie je daarin voor jezelf mogelijkheden en ben je in de gelegenheid Edanz te ondersteunen? Kijk dan of één van de onderstaande vacatures bij je past of maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Het betreft vrijwilligerswerk. Voor sommige functies kun je kiezen voor een participatiebaan. Daarbij werkt EdanZ samen met Vitaminds. Kijk voor meer informatie over een participatiebaan bij EdanZ ook even hier.

Wil je deel worden van ons team, dan zijn er volop mogelijkheden.


Bestuurslid 

Ben je op zoek naar:

 •         Een inspirerende en enthousiaste omgeving waar vele plannen uitgevoerd kunnen worden?
 •         een waardevolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie?
 •         mogelijkheden tot samenwerking en het verder ontwikkelen van je bestuurlijke vaardigheden?
 •         een relatief jong team met ongeveer 40 vrijwilligers?

Dan komen wij graag in contact met jou!

Bestuursprofiel EdanZ 

 De taak van het bestuur is:

 •         het bewaken van de missie & visie van EdanZ (zie website)
 •         het waarborgen van de kwaliteit en het ondersteunen van het kernteam
 •         strategie bepalen gericht op groei op velerlei gebieden van EdanZ
 •         in afstemming met het kernteam, beleid bepalen in het verlengde van de strategie.
 •         het op de kaart zetten van de stichting EdanZ in de wijk en de gemeente Groningen, en strategie bepalen om EdanZ van sociaal maatschappelijke waarde te laten zijn.
 •         het bestuur spreekt een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden af (financieel, politiek en gemeente, personeel en ondersteuning, aansturen en beleid bepalen)

Vaardigheden en kwaliteiten:

 •         ondernemend, innovatief
 •         binding met de missie en ambitie van de organisatie
 •         brede maatschappelijke belangstelling
 •         aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten
 •         verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling
 •         beschikken over een breed netwerk en de bereidheid deze in te zetten voor, en op te treden als ambassadeur van de stichting
 •         in staat om hoofd en bijzaken van elkaar te onderscheiden en strategisch te denken
 •         in staat om afstand te bewaren waar nodig en betrokkenheid waar gewenst
 •         het vermogen om het management team als geheel en de leden afzonderlijk met advies en als klankbord terzijde te staan
 •         voldoende mate van beschikbaarheid, dat wil zeggen: in staat zijn ten minste de bestuursvergaderingen bij te wonen en zich daar goed op voor te bereiden
 •         de bereidheid om zich blijvend te verdiepen in de voor de stichting relevante ontwikkelingen
 •         affiniteit met het opschrijven, uitwerken en vastleggen van beleid, het bestuursmandaat en de strategie en doelen van EdanZ

Lijkt het je waardevol en inspirerend EdanZ met jouw inzet te ondersteunen?

Dan komen wij graag in contact met jou!

 Stuur dan je reactie met motivatie naar team@edanz.nl

Procedure

Nadat we je reactie hebben ontvangen zullen we contact met je opnemen en je uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.


Host (m/v) – minimaal 4-5 uur

Voor EdanZ zoeken wij enthousiaste hosts (m/v) die de kunst verstaan mensen welkom te heten en ze te informeren over activiteiten bij EdanZ. De host zorgt er samen met de andere hosts voor dat bezoekers en huurders zich welkom voelen bij Edanz. Je zorgt voor een prettige sfeer in de Centrale Ruimte en bent aanspreekpunt voor huurders en bezoekers. Verder doe je de verkoop bij de bar en verzorg je licht huishoudelijke werkzaamheden. 

De dagen bij EdanZ zijn verdeeld in diensten van 4-5 uur. Het heeft onze voorkeur indien je meerdere diensten wilt verzorgen.

Taken en werkzaamheden

 •  De Centrale Ruimte sfeervol maken.
 •  Gasten verwelkomen/informeren.
 •  Koffie en thee klaarmaken.
 •  Studio’s klaarmaken voor gebruik.
 •  Licht huishoudelijke taken.
 •  Inschrijvingen en betalingen afhandelen.

Vaardigheden en kwaliteiten

 • Gastvrij kunnen opereren.
 • Kas kunnen bijhouden.
 • Zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken.
 • Overzicht kunnen bewaren.
 • Kunnen omgaan met een verscheidenheid aan mensen van verschillende achtergronden. 
 • Communicatief vaardig.
 • Fijn vinden om met mensen te werken.
 • Open houding ten aanzien van bewustwording en persoonlijke groei.

Wat krijg je er voor terug?

 • Je doet werkervaring op in een positieve, inspirerende werkomgeving.
 • Je ontmoet mensen in het veld van sociaal maatschappelijk werk en gemeente.
 • Je ontmoet mensen in het veld van bewustwording en ontwikkeling.
 • Gratis deelname aan de EdanZ Events.
 • Gratis deelname aan cursussen en workshops van Link050.

Werktijden
Minimaal een dienst van 4-5 uur. Dit kan zijn in de ochtend, middag of avond.

Participatiebaan is mogelijk, ism Vitaminds. Dit betekent minimaal 16 uur per week beschikbaar. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Reacties mailen naar: team@edanz.nl

Contactpersoon: Nynke van der Hoek, vrijwilligerscoördinator.


Coördinator Centrale Ruimte – minimaal 16 uur

Edanz zoekt twee vrijwilligers die in ons Team Coördinatie Centrale Ruimte willen werken voor minstens 16 uur per week, verdeeld over verschillende dagdelen. Als Coördinator Centrale Ruimte (CCR) werk je samen in een team van twee tot drie andere CCR’s en draag je met elkaar verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in en om de Centrale Ruimte.

Taken en werkzaamheden van de CCR:

 • Je coördineert de werkzaamheden van hosts, schoonmakers en facilitair medewerkers en stuur je hen aan.
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor bar en gebouw.
 • Je hebt een adviserende en coördinerende rol in het onderhoud van het gebouw samen met het Team Facilitair.
 • Je bent aanspreekpunt van de vrijwilligers in de Centrale Ruimte.

Vaardigheden en kwaliteiten

 • Leidinggevende kwaliteiten.
 • Overzicht kunnen bewaren en prioriteiten kunnen stellen.
 • Zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken.
 • Zowel mondeling en schriftelijk helder en vriendelijk kunnen communiceren.
 • Constructieve feedback kunnen geven.
 • Flexibel kunnen zijn, maar tegelijk daar waar nodig standvastig kunnen optreden.
 • Kunnen signaleren van ‘problemen’ of ‘nalatigheden’ en daarop inspelen.
 • Fijn vinden om met mensen te werken.
 • Computerervaring is een must.
 • Open houding ten aanzien van bewustwording en persoonlijke groei.

Wat krijg je er voor terug?

 • Je doet werkervaring op in een leidinggevende functie waarin je ondersteuning krijgt.
 • Netwerk opbouwen in het veld van sociaal maatschappelijk werk en gemeente.
 • Netwerk opbouwen in het veld van bewustwording en ontwikkeling.
 • Gratis deelname aan de EdanZ Events.
 • Gratis deelname aan cursussen en workshops van Link050.

Werktijden
Minimaal 16 uur. Daarnaast neem je deel aan de vergaderingen.

De functie is ook als participatiebaan mogelijk, ism Vitaminds. Dit betekent minimaal 16 uur per week beschikbaar. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Reacties mailen naar team@edanz.nl

Contactpersoon: Nynke van der Hoek, vrijwilligerscoördinator.


Facilitair medewerker – minimaal 4 uur

Edanz zoekt een facilitair medewerker die samen met twee à drie andere facilitair medewerkers het onderhoud in en rond het gebouw van Edanz voor zijn of haar rekening wil nemen.

Taken en werkzaamheden

 • Signaleren welke werkzaamheden er in en om het gebouw moeten worden verricht.
 • Reparaties en klussen in en om het gebouw verrichten.
 • Zorgen dat de voorzieningen in de ruimtes voldoen aan de wensen van de klanten van Edanz.
 • Planning van en budget voor werkzaamheden uitwerken.
 • Voor grotere projecten een plan laten opstellen.

Vaardigheden en kwaliteiten

 • Problemen oplossen als uitdaging zien.
 • In bezit van twee rechterhanden.
 • Zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken.
 • Systematisch en logisch kunnen denken en werken.
 • Communicatieve vaardigheden.
 • Open houding ten aanzien van bewustwording en persoonlijke groei.

Wat krijg je er voor terug?

 • Je doet werkervaring op in een positieve, inspirerende omgeving.
 • Je ontmoet mensen in het veld van sociaal maatschappelijk werk en gemeente.
 • Je ontmoet mensen in het veld van bewustwording en ontwikkeling.
 • Gratis deelname aan de EdanZ Events.
 • Gratis deelname aan cursussen en workshops van Link050.

Werktijden
Minimaal 4 uur per week.

De functie is ook als participatiebaan mogelijk, ism Vitaminds. Dit betekent minimaal 16 uur per week beschikbaar. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Reacties mailen naar team@edanz.nl

Contactpersoon: Nynke van der Hoek, vrijwilligerscoördinator.


Medewerker Verhuur en Programmering – minimaal 8 uur

Edanz zoekt twee tot drie medewerkers die in ons Team Verhuur en Programmering (TVP) willen werken voor minstens 8 uur per week, verdeeld over verschillende dagdelen. Als medewerker TVP ben je het gezicht en aanspreekpunt van alle belangstellenden en huurders van ruimten bij Edanz. Het Team Verhuur en Programmering speelt een cruciale rol binnen Edanz, omdat de activiteiten waarvoor de bezoekers naar Edanz komen. De medewerker TVP werkt samen in een team van twee tot drie andere medewerkers van TVP.

Taken en werkzaamheden

 • Het onderhouden van het contact met (potentiële) verhuurders.
 • Zorgdragen voor een goede interne communicatie.
 • De administratie van TVP beheren.
 • Promoten van activiteiten.

Vaardigheden en kwaliteiten

 • Goede contactuele en organisatorische kwaliteiten.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Computerervaring is een must.
 • Nauwkeurig kunnen werken.
 • Zelfstandig kunnen werken en tegelijk in een team kunnen functioneren.
 • Flexibele instelling hebben en tegelijk heldere richtlijnen naar de huurders kunnen hanteren.
 • Stressbestendig zijn.
 • Respectvol kunnen reageren op kritiek en klachten.
 • Fijn vinden om met mensen te werken.
 • Open houding ten aanzien van bewustwording en persoonlijke groei.

Wat krijg je er voor terug?

 • Je doet werkervaring op in een organisatorische functie waarin je tevens begeleid wordt.
 • Netwerk opbouwen in het veld van sociaal maatschappelijk werk en gemeente.
 • Netwerk opbouwen in het veld van bewustwording en ontwikkeling.
 • Gratis deelname aan de EdanZ Events.
 • Gratis deelname aan cursussen en workshops van Link050

Werktijden
Minimaal 8 uur per week.

De functie is ook als participatiebaan mogelijk ism Vitaminds. Dit betekent minimaal 16 uur per week beschikbaar. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Reacties mailen naar team@edanz.nl

Contactpersoon: Nynke van der Hoek, vrijwilligerscoördinator.

Medewerker Open Huis – minimaal 4 uur

Elk jaar houdt Edanz tweemaal Open Huis: één keer op een zaterdag in het voorjaar en één keer op een zaterdag begin september. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met Edanz en de docenten en therapeuten die hun aanbod in de vorm van workshops en proefsessies presenteren. Ook zijn er demonstraties van muziek, dans en beweging. Voor deze dagen zoekt Edanz enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om de handen uit de mouwen te steken in een positieve, inspirerende omgeving. Het gaat om werkzaamheden op de vrijdag ervoor en op de zaterdag zelf. Tevens is er een instructieavond waarin je duidelijk te horen krijgt wat er verwacht wordt.

Taken en werkzaamheden

 • Bezoekers en cursusdocenten verwelkomen en vragen kunnen beantwoorden.
 • De ruimtes voor de workshops/sessie klaarmaken, opruimen en opnieuw inrichten.
 • Meelopen met de cursusdocenten.
 • Keuken- en barwerkzaamheden.

Vaardigheden en kwaliteiten

 • Gastvrij kunnen opereren.
 • In teamverband kunnen werken.
 • Instructies kunnen opvolgen.
 • Fijn vinden om met mensen te werken.
 • Open houding ten aanzien van bewustwording en persoonlijke groei.

Wat krijg je er voor terug?

 • Je draagt bij aan een leuke en inspirerende dag.
 • Je maakt van binnenuit kennis met Edanz als organisatie.
 • Je ontmoet mensen in het veld van bewustwording en ontwikkeling.
 • Gratis deelname aan een Edanz Event naar keuze.

Werktijden

Ongeveer 4 uur per week, waarbij het werk in pieken en dalen komt.

Reacties mailen naar team@edanz.nl

Contactpersoon:  Nynke van der Hoek, vrijwilligerscoördinator.