van Oldenbarneveltlaan 6 Groningen

050.8539262 contact@edanz.nl

Vacature – Raad van Toezicht

EdanZ zoekt al sinds haar begin naar een gezonde, belastbare en transparante organisatorische structuur. Taak van de Raad van Toezicht zal zijn om het bestuur en zakelijk coördinator te ondersteunen om dit doel te bereiken. Intentie van de aanwezigheid van deze raad is continuïteit en stevigheid in de organisatie te creëren.

Wij zoeken zeer ervaren mensen, die hun kundige advies willen delen voor de vormgeving van een toekomstbestendige organisatie die de volle potentie van EdanZ’ Missie & Visie kan belichamen.

Wij vragen

 • Seniore ervaring met het functioneren van (vrijwilliger)organisaties, bestuurstaken en stichtingen
 • Basis juridische kennis
 • Sterke communicatieve en oplossingsgerichte vaardigheden
 • Binnen de adviesraad zijn we op zoek naar leden met specifieke expertises. Als lid van de adviesraad kun je een of meer van deze expertisegebieden vertegenwoordigen. Het bestuur streeft ernaar dat het volledige spectrum van expertises wordt gedekt door verschillende leden in de raad.
  • Deskundige financiële kennis voor organisaties
  • Kennis van organisaties gebaseerd op inzet van vrijwilligers
  • Beleid, Missie, Visie, Grote lijnen, lange termijn
  • Werving en Selectie, kunde en expertise van de juiste mensen op de juiste plek zetten
  • Subsidies
  • Communicatie & Conflictbeheersing, strategie & mediatie
  • Wijkfunctie, sociaal maatschappelijk werk, re-integratie, participatie-trajecten
  • Gemeente: kennis van het gemeentelijk orgaan

Jouw taken zullen zijn

 • Als Advies-raad-lid sta je achter het bestuur, en hebt een controlerende en adviserende rol
 • Keuzes:
  • Als er binnen het bestuur keuzes gemaakt moeten worden, waar geen eenduidige mening over is. Dan wordt de Adviesraad ingeschakeld: Bestuursleden leggen het onderwerp voor, en delen vervolgens hun individuele visie.
  • Als na advies nog geen eenduidige mening ontstaat, dan telt de geadviseerde keuze van de adviesraad
 • Expertise
  • Gewenst is dat leden uit de adviesraad specifieke expertises in huis hebben, en over bepaalde thema’s individueel om advies gevraagd kunnen worden. Te weten
 • Adviseren over strategische richting en beleid:
  • Het adviseren van het toezichthoudend bestuur over de langetermijnstrategie en doelstellingen van EdanZ om de missie en visie te bevorderen.
  • Het adviseren over beleidsmatige stukken
  • Het goedkeuren van keuzes die significante invloed op de organisatie hebben, maar die buiten het besloten beleidsplan vallen.
 • Beoordelen van programma’s en diensten:
  • Het evalueren van de effectiviteit en relevantie van de aangeboden diensten, workshops, cursussen, lezingen en bijeenkomsten om ervoor te zorgen dat ze bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en de missie van EdanZ ondersteunen.
 • Financieel toezicht:
  • Het beoordelen van begrotingen, financiële rapportages en budgetvoorstellen om ervoor te zorgen dat de financiële basis van de organisatie gezond blijft.
  • Het beoordelen van het jaarverslag.
  • Het goedkeuren van grote uitgaven die buiten de begroting vallen.
 • Communicatie, conflictbeheersing, integriteit en ethiek:
  • Het waarborgen van ethisch gedrag en integriteit binnen de organisatie, in lijn met de missie en visie van EdanZ.
  • Bij conflict, binnen het bestuur, operationeel management en adviesraad, betrokkenen ondersteunen richting een proactieve oplossing, mediatie indien nodig
 • Partnerschappen en netwerken:
  • Het identificeren van mogelijkheden voor samenwerkingen en partnerschappen die de missie van EdanZ ondersteunen.
  • Het adviseren over strategieën voor het opbouwen en onderhouden van positieve relaties met:
   • Stakeholders en organisatie in de omgeving (wijk)
   • Belanghebbenden, zoals cliënten, bezoekers, medewerkers, huurders.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Een dankbaar en gezond EdanZ
 • Deel zijn van een prachtig netwerk en initiatief vol potentie

Belasting

We verwachten dat je als lid van de Raad van Toezicht incidenteel zal worden ingezet. Wij schatten op lange termijn dat jouw inzet va maart 2024 ongeveer 1-2 uur per maand nodig zal zijn. Dit houd in 1 vergadering in de 2 maanden, en 1-2 uur in de maand flexibel inzetbaar, voor meekijken en individueel contact.
EdanZ zal in de komende periode dec 2023 t/m feb 2024 door een reorganisatie, in de beginperiode van jouw eventuele zitting, zal er een groter beroep op jou gedaan worden, meedenken in consent met jouw capaciteit en wensen zal in deze periode erg welkom zijn. Ons verlangen is ongeveer 4 uur per maand. Wij schatten dat de grote lijnen binnen 2 maanden uiteengezet zullen zijn.

Hoe ziet het er uit?

Voor ons zijn drie dingen belangrijk:

 • Expertises binnen de raad, experts om op terug te vallen voor specifieke vragen (Adviseurs)
 • Waarborg dat EdanZ een gezonde organisatie (Toezicht)
 • Een goed afgestemd team, dat het óók leuk en goed heeft met elkaar. Een team dat elkaar inspireert, enthousiasme en liefde voor EdanZ deelt en samen blij wordt bij te dragen aan de continuïteit en toekomst van EdanZ. (Raad)

Sollicitatieprocedure & tijdspad:

Om te solliciteren op deze functie kun je mailen naar: bestuur@edanz.nl
De sollicitatie die t/m 30 november 2023 worden ontvangen worden meegenomen voor de eerste installatie van de Raad van Toezicht. Deze raad zal op 1 januari 2024 geïnstalleerd worden.
We willen deze vacature na 30 november open houden