van Oldenbarneveltlaan 6 Groningen

050.8539262 contact@edanz.nl

Bestuur

Welkom op de pagina van het Bestuur van Stichting EdanZ! Hier willen we je een kijkje geven in de belangrijke rol die ons bestuur speelt binnen onze organisatie en hoe zij bijdragen aan het verwezenlijken van onze missie.

Samenstelling

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Rol van het bestuur

Het bestuur van Stichting EdanZ fungeert als de strategische denktank en de visionaire kracht achter onze organisatie. Onze bestuursleden houden zich bezig met het vormgeven van de lange-termijnplannen en -doelen. Zij richten zich voornamelijk op het ‘einde van het jaar halen’: het ontwikkelen van beleid, het evalueren van de algehele impact en het waarborgen van de duurzaamheid van onze initiatieven. Daarbij wordt ook overlegd met de Raad van Toezicht (RvT) over doelen voor komende 5 tot 10 jaar.

Belangrijkste Verantwoordelijkheden van het Bestuur:

  • Ontwikkelen van strategieën en beleid om de missie van Stichting EdanZ te bevorderen.
  • Evaluatie van de algehele prestaties en impact van de organisatie.
  • Financiële planning en budgetbewaking.
  • Identificeren van langetermijndoelen en kansen voor groei en ontwikkeling.