van Oldenbarneveltlaan 6 Groningen

050.8539262 contact@edanz.nl

Bestuursverslag januari 2024

In januari 2024 is er een nieuw bestuur gestart bij EdanZ, bestaande uit Ramon Richie (voorzitter) en André Laanstra (penningmeester). Het nieuwe bestuur is nog opzoek naar versterking in de vorm van een secretaris, commissaris extern en commissaris “lief zijn”, kijk voor meer informatie bij de vacatures.

Missie & Visie

We zijn met diverse betrokkenen bezig om de missie & visie aan te scherpen, een van de pijlers zijn Overvloed, Vertrouwen en Grenzen. Een van de kernwaarden is de mens centraal stellen.

Nadat deze zijn vastgesteld zullen ze de basis vormen voor onze huis/omgangsregels.

Bar en keuken

Het nieuwe bestuur focust in eerste instantie op de continuïteit van de organisatie. Bij het aantreden van het bestuur was er al bekend dat Yamen Cuisine bezig was met een nieuwe locatie en op korte termijn zou gaan verhuizen. Om ervoor te zorgen dat lunch, diner en drinken op termijn ook verzorgd kunnen worden is contact gezocht met de mensen die eerder Sangha Café organiseerden. Na een hernieuwde kennismaking tussen EdanZ en Sangha verliepen de gesprekken voortvarend.

Richting het einde van de maand kwam het verzoek van Yamen Cuisine aan het bestuur of een verlenging van de tijdelijke huurperiode mogelijk was. Hierover heeft overleg plaatsgevonden tussen het bestuur en Yamen Cuisine, de nieuwe plannen met Sangha waren op dat moment al dusdanig gevorderd dat het niet mogelijk was om te voldoen aan deze wens.

Sangha zal in de loop van februari beginnen met het verzorgen van lunches en diner.

Stichting de Verbinders

Tegelijk met de verhuizing van Yamen Cuisine heeft het bestuur te horen gekregen dat De Verbinders wordt opgeheven. Hierdoor komt Studio 2 in februari vrij voor verhuur. EdanZ is met De Verbinders in gesprek over het overnemen van de pakketdiensten.

Alle vrijwilligers die voor De Verbinders werkten en het leuk vinden om zich in te blijven zetten voor EdanZ, kunnen contact opnemen via betrokkene@edanz.nl. De eerste dagen zal Wilfred Nijenhuis hun aanspreekpunt zijn, als interim vrijwilligers coördinator.

Gemeente

In januari zijn de gesprekken met het gebiedsteam/de gemeente verder gegaan. In de aanloop van het aantreden van het nieuwe bestuur en in de nasleep van de onrust uit het najaar van 2023 waren er al gesprekken gestart. Tijdens deze gesprekken wordt er gesproken over tekortkomingen bij EdanZ in de afgelopen jaren en hoe we deze de komende twee jaar kunnen oplossen. Één van de doelen van de gesprekken is een betere communicatie en samenwerking tussen EdanZ en de gemeente.

Wijzigingen in het gebouw

Uit bovenstaande heeft het bestuur de volgende ideeën over het gebruik van het gebouw:

 • Studio 2
  • komt in februari beschikbaar voor verhuur
  • Stavoor heeft aangegeven interesse te hebben deze ruimte vanaf maart overdag te willen huren
 • Studio 6
  • Het is onze intentie deze ruimte in te richten als kantoor voor EdanZ
 • Studio 7
  • Studio 7 zal in de loop van februari worden gebruikt als opslag voor diverse pakketdiensten
 • Studio 10, 10a, 11 en 12
  • De gemeente heeft aangegeven interesse te hebben in het huren van deze lokalen
  • De ruimtes zullen onder andere worden gebruikt voor het huisvesten van medewerkers van Werk en Participatiet
  • De sfeer/uitstraling van Studio 10 zal dan verplaatst worden naar Studio 9
 • Studio 13 en 14
  • Deze ruimtes willen we op termijn inrichten als spreekkamer
  • De zaken die op dit moment staan opgeslagen in studio 13 worden verhuisd naar een geschikte locatie elders in het pand